De rol van wisselkoersen in het beleid van de FED

currency

Een wisselkoers is simpelweg de koers waarmee twee vreemde valuta worden gewisseld. In de economie speelt de wisselkoers een belangrijke rol bij het bepalen van de waarde van een bepaalde valuta en de hoeveelheid geld die kan worden uitgegeven om vreemde valuta te kopen. De wisselkoers wordt ook wel de wisselkoers (FE) genoemd. Over het algemeen wordt de wisselkoers bepaald op basis van de huidige koers van de valutas van meer dan één land. Voor het bepalen van de FE wordt uitgegaan van de actuele waarden van de valutas van verschillende landen.

Een belangrijke reden waarom de wisselkoers de waarde van de binnenlandse valuta bepaalt, is dat rekening wordt gehouden met de inflatie. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de waarde van de binnenlandse valuta. Wanneer de FEX blijft stijgen, dan beginnen beleggers ook andere vreemde valuta te kopen, omdat zij geloven dat de koersen van de valuta van het andere land ook stijgen. Daarom wordt de FEX beschouwd als een belangrijk onderdeel van het monetaire beleid. Ook andere centrale banken beschouwen de FEX als een instrument voor hun respectieve landen.

Een andere reden waarom de FED de wisselkoersen gebruikt, is om veranderingen in hun financiële activa en passiva aan te geven. Door de veranderingen in de valutawaarde te volgen, krijgen zij inzicht in de prestaties van hun financiële activa en passiva, met inbegrip van de balans, de rente-inkomsten, de deviezenreserves, enzovoorts. Bovendien probeert de FED ook het inflatieniveau in de VS te beheersen door de binnenlandse geldhoeveelheid te controleren. In feite probeert ze het inflatieniveau in de VS te handhaven door de waarde van de verschillende financiële activa en passiva, waaronder het bruto binnenlands product (BBP), de aandelenmarkt en de geldmarkt, te wijzigen.