Forex Brokers En Hun Valutakoersen

currency

Een valuta in strikte zin is valuta in omloop die in gebruik of in handen is als ruilmiddel, meestal circulerende munten en bankbiljetten. Zij wordt verhandeld tegen de valuta van een ander land met de uitdrukkelijke bedoeling om winst te maken uit het verschil in waarde van de valutas. Dit is wat wij handel noemen. Er zijn veel verschillende soorten valuta. Eén soort valuta wordt bijvoorbeeld de vreemde valuta genoemd.

De deviezenmarkt is de markt waar je naartoe gaat om het geld van een ander land te kopen en te verkopen. Op de Forex-markt koop je valuta A en verkoop je valuta B. Dat wil zeggen dat valuta A wordt gekocht door valuta B. Op de Forex-markt vinden elke dag valutawisselingen plaats. Deze uitwisselingen zijn toevallig de enige echte markten die u een aanzienlijk bedrag aan winst kunnen opleveren.

Een valutamarkt, voor doeleinden van uitleg zal die zijn die zich voordoet wanneer u valuta A voor valuta B verhandelt, en in dit geval is valuta B meestal de lokale valuta. De wisselkoersen tussen de twee valutas worden vastgesteld met het doel de handel te vergemakkelijken, en om de handel te vergemakkelijken worden de wisselkoersen bepaald tussen de circulerende valutas van de landen die deel uitmaken van de valutamarkt. De wisselkoersen tussen de lokale valuta en de vreemde valuta worden de wisselkoers genoemd.